2010 - Michelin Victoria Floresti - Romania

Realizare în sistem “la cheie” (proiectare, clacule hidraulice, execuție și punere în funcțiune) a instalațiilor de sprinklere, de detectie si alarmare a fumului precum si a sistemului de control acces în conformitate cu standardul FM, NFPA13 și normativele românești pentru:
1.  Realizare în sistem (proiectare, execuție și punere în funcțiune) a instalațiilor de sprinklere in sistem apa-apa în conformitate cu standardul NFPA13 și normativele românești.
• Zona “ mixare” cu o suprafață totală de 2.500 m²;
2.  Realizare în sistem “la cheie” (proiectare, execuție și punere în funcțiune) a instalației de alarmare și detectare a fumului în conformitate cu NFPA13 și normativele românești.
• Zona “ mixare”cu o suprafață totală de 2.500 m²;
• Zona „vaccum” cu o suprafață totală de 3.300 m²;
3.  Realizare în sistem “la cheie” (proiectare, execuție și punere în funcțiune) a pentru instalația de stingere cu ceață de apă în conformitate cu NFPA13 și normativele românești.
• Grup de pompe în zona „Vulcanizare”.
4.  Realizare în sistem “la cheie” (proiectare, execuție și punere în funcțiune) a sistemului de control acces în conformitate cu NFPA13 și normativele românești.
• Camera serverelor.
5. Achiziționarea și asamblarea amplasamentului ușilor și porților rezistente la foc.