2019 - 2020 - Michelin - Romania

2019/2020 –  Obtinerea Avizului de Securitate la Incendiu Pentru obiectivul Michelin Silvania Zalau – Suprafață desfășurată aproximativ 95.000,00 m²;

Integrarea Proiectelor existente autorizate sau executate în diverse etape în vederea obținerii avizelor cerute de către autorități, precum și întocmirea proiectelor pentru zonele ce nu sunt acoperite de cele existente

  • Întocmirea proiectului pentru specialitatea Instalații Sanitare –
  • Instalații automate de Stingere a Incendiului cu Sprinklere, Instalații de Stingere a Incendiului cu Hidranți Interiori si exteriori, Instalații de Stingere a Incendiului cu Gaze Inerte pentru fazele de proiectare D.T.A.C., și P.Th. în conformitate cu standardele NFPA /FM, precum și cu Normativul P118-2 / 2013, SR EN 12845 / 2018 și corelarea cu standardele interne ale clientului final. Instalația proiectată cuprinde inclusiv ACS-urile aferente, distribuitoarelor și a conexiunilor cu conductele de alimentare ale inelului exterior
  • Întocmirea documentațiilor aferente Scenariului de securitate la incendiu pentru specialitatea Instalații automate de stingere a Incendiului cu Sprinklere;
  • Întocmirea proiectului pentru specialitatea Instalații Electrice – Sisteme de Detectare și Alarmare a Incendiului pentru fazele de proiectare D.T.A.C., și P.Th. în conformitate cu Normativul P118-3 / 2015, și legislația conexă în vigoare și corelarea cu standardele interne ale clientului final.