Sisteme automate de stingere a incendiilor cu gaz Novec 1230

by | Leave a Comment | Tags: None
12 16
 1. Descriere
 2. Caracteristici Ecologice
 3. Utilizare 
 1. Descriere

Certificări: FM, NFPA, Vds, ULI, ULC, LPCB, SSL, CNPP

Fluidul pentru stingerea incendiilor Novec 1230 este o fluorocetonă – o substanţă dezvoltată de 3M, care oferă o serie de avantaje importante, comparativ cu înlocuitorii halonilor convenţionali. Deoarece stinge prin efectul său de răcire, fluidul Novec 1230 are proprietăţile unui gaz, însă este un lichid la temperatura camerei. Este un agent foarte eficient pentru stingerea incendiilor, care poate fi utilizat în aplicaţii de inundare, pentru sisteme asamblate şi preasamblate. Este ideal pentru medii precum biblioteci, centre culturale, galerii de artă, spaţii de depozitare, arhive şi muzee, unde obiectele de valoare nu trebuie să fie deteriorate de un agent de stingere a incendiilor. Fluidul Novec 1230 a fost creat pentru viaţă: pentru protecţia persoanelor prezente, pentru a-i feri de incendii şi de substanţele chimice periculoase; pentru protecţia echipamentelor, în vederea protecţiei eficiente împotriva incendiilor; şi pentru protecţia sistemului dvs., deoarece respectă atât reglementările ecologice actuale, cât şi pe cele viitoare.

Fluidul Novec 1230 nu afectează stratul de ozon şi are cea mai redusă durată de persistenţă în atmosferă dintre agenţii chimici curaţi: 5 zile. Cel mai performant halon persistă în atmosferă 29 de ani. Fluidul Novec 1230 are un potenţial de încălzire globală egal cu 1, cu 99,9% mai redus decât orice halocarbură acceptată pentru a fi utilizată în spaţiile populate.

Deoarece nu este presurizat, fluidul Novec 1230 oferă avantaje deosebite privind transportul şi manipularea, faţă de substanţele presurizate. Sistemele care utilizează soluţie Novec 1230 asigură o utilizare mai eficientă a spaţiului, comparativ cu sistemele care utilizează gaz inert.

Fluidul Novec 1230 are cea mai mare marjă de siguranţă dintre agenţii chimici curaţi, utilizaţi în spaţiile populate.

Din 2002, de la lansarea pe piaţă a produselor pentru stingerea incendiilor, fluidul Novec™ 1230 s-a remarcat ca un înlocuitor sustenabil al halonilor şi a fost dezvoltat pentru a reduce grijile privind sănătatea oamenilor, a îmbunătăţi performanţele şi a proteja mediul înconjurător. Spre deosebire de generaţiile anterioare de haloni şi HFC, fluidul Novec 1230 dispune de principalele caracteristici care definesc un agent de protecţie curat şi sustenabil:

 • Nu afectează stratul de ozon
 • Doar 5 zile durată de persistenţă în atmosferă
 • Potenţial de încălzire globală de nivel unu
 • Marjă mare de siguranţă pentru utilizarea în spaţiile populate

Ca agent curat, fluidul Novec 1230 oferă o serie de avantaje importante în ceea ce priveşte protejarea bunurilor de valoare. Prin definiţie, agenţii curaţi nu lasă reziduuri atunci când sunt utilizaţi şi de obicei nu sunt conducători de electricitate, aşa că nu deteriorează obiectele sensibile şi nu afectează funcţionarea echipamentelor electronice sensibile. Aspersoarele şi sistemele de pulverizare a apei sunt eficiente pentru stingerea incendiilor structurale, dar apa poate fi la fel de distructivă ca şi incendiul, în cazul obiectelor fragile şi de valoare mare. Sistemele de stingere cu substanţe chimice uscate elimină aceste probleme, dar lasă în urmă reziduuri sub formă de pulbere dificil de curăţat şi pot deteriora sau distruge echipamentele sensibile, hard discurile şi sistemele electronice.

 1. Caracteristici ecologice

 

Novec 1230    Halon 1301     HFC-125       HFC-227ea
 

Afectare strat de ozon1

 

0,0

 

12,0

 

0,0

 

0,0

Potenţial de încălzire globală2  

1

 

7140

 

3500

 

3220

 

Persistenţă în atmosferă (ani)

 

0,014

 

65

 

29

 

34,2

 

SNAP (da/nu)

 

Da

 

N/A

 

Da

 

Da

 

1 Organizaţia Metrologică Internaţională (World Meteorological Organization – WMO) 1998, metodă derivată din model;

2 Metoda Grupului Interguvernamental privind Modificările Climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) 2007, procent de integrare în 100 de ani

În ultimii ani, aspectele legate de protecţia mediului – în special cele aferente modificărilor climatice – au dus la creşterea exigenţelor de reglementare privind compuşii cu potenţial de încălzire globală. Aceste „gaze de seră” includ mai mulţi haloni convenţionali şi înlocuitori ai CO2 , cum ar fi substanţele HFC. Tot mai multe naţiuni industrializate au ratificat Protocolul de la Kyoto şi alte tratate internaţionale, confirmând astfel implicarea în reducerea cantităţii de gaze de seră emise în atmosferă. Deşi utilizarea HFC pentru stingerea incendiilor este încă permisă, pe viitor viabilitatea acestor gaze este pusă tot mai mult sub semnul întrebării, deoarece organismele de reglementare caută domenii şi aplicaţii (cum ar fi stingerea incendiilor) în care există alternative ce permit reducerea emisiilor de gaze de seră, fără a afecta dezvoltarea economică. Eliminarea substanţelor HFC din aplicaţiile pentru stingerea incendiilor este o strategie pe care companiile o pot implementa pentru a reduce emisiile totale din cele şase gaze cu efect de seră stipulate în Protocolul de la Kyoto. Dacă ţinem cont de iminenţa introducerii reglementărilor privind HFC în S.U.A, UE şi la nivel internaţional, companiile iau în calcul şi costurile şi întreruperile în activitate asociate viitoarelor restricţii privind utilizarea substanţelor HFC pentru stingerea incendiilor. În fond, tot mai mulţi utilizatori finali ajung la concluzia că deciziile economice pe termen lung – precum şi o gestionare responsabilă – favorizează utilizarea agenţilor sustenabili, cum ar fi fluidul Novec 1230. Deoarece concentraţia în care este utilizată este mult mai redusă decât nivelul la care s-au constat reacţii adverse (No Observable Adverse Effects Level – NOAEL), fluidul Novec 1230 oferă cea mai mare marjă de siguranţă, comparativ cu orice înlocuitor al halonilor disponibil momentan pe piaţă. Notă: standardele în domeniu solicită părăsirea incintei protejate, înainte de descărcarea sistemului.

 

Agent Novec 1230     Halon 1301     HFC-125       HFC-227ea
Concentraţie  utilizată 4,5-6% 5% 8,7-12,1% 6,7-8,7%
NOAEL3 10%4 5% 7,5% 9%
Marja de siguranta 67-122%           Zero                Zero                 3-34%

* Ajustată conform cerinţelor din 2012 ale NFPA 2001 privind valorile minime (fără haloni): paragraful 5.4.2.4 şi tabelul A.5.4.2.2(b).

3NOAEL pentru sensibilitate cardiacă

4NOAEL pentru toxicitate acută, inclusiv sensibilitate cardiacă

Deoarece este un fluid la temperatura camerei şi este stocat la o presiune redusă, manipularea agentului şi încărcarea sistemelor cu fluidul pentru stingerea incendiilor Novec 1230 este mult simplificată şi poate fi efectuată fără a fi necesară deplasarea buteliilor. Acest lucru poate fi foarte important în cazul platformelor maritime – economisind timp şi asigurând protecţia neîntreruptă a bunurilor. Starea de agregare lichidă a fluidului Novec 1230 permite utilizarea eficientă a spaţiului şi necesită aproximativ acelaşi număr de butelii ca şi în cazul hidrofluorocarburilor obişnuite. Produsul poate fi transportat în siguranţă ambalat în vrac, pe calea aerului, fără restricţii.

Fluidul Novec 1230 este un agent foarte eficient pentru stingerea incendiilor, care poate fi utilizat în aplicaţii de inundare, pentru sisteme asamblate şi preasamblate.

 1. Utilizare

Este ideal pentru situaţii periculoase speciale: spaţii în care funcţionarea continuă a echipamentelor de mare valoare este esenţială. Exemplele includ: centre de telecomunicaţii, camere de comandă pentru computere şi sisteme electronice, zone periculoase de la bordul navelor şi aplicaţii militare importante, cum ar fi protecţia sălii motoarelor şi a cabinelor echipajului.    De asemenea, este ideală pentru medii precum biblioteci, centre culturale, spaţii de depozitare, arhive şi muzee, unde obiectele de valoare nu trebuie să fie deteriorate de un agent de stingere a incendiilor.

 

   Fluidul Novec 1230 stinge incendiile în mai puţin de jumătate din timpul necesar agenţilor care conţin CO . Stingerea rapidă permite reducerea incendiilor şi a şanselor de extindere a acestora. În general, un sistem care utilizează fluidul Novec 1230 va stinge un incendiu chiar înainte de a ajunge în faza de aprindere a flăcării.

Pe lângă caracteristicile sale favorabile de siguranţă şi protecţia mediului, fluidul Novec 1230 permite stingerea eficientă a incendiilor – fără întreruperea activităţii şi a comunicaţiilor. Este o caracteristică foarte importantă pentru domeniile în care chiar şi o scurtă întrerupere a activităţii poate duce la pierderi importante. Aceste întreruperi pot ameninţa, de asemenea, viaţa oamenilor, cum ar fi în cazul serviciilor de poliţie şi de pompieri, de control al traficului, de meteorologie, aviaţie şi alte servicii importante de comunicaţii.

Pe lângă caracteristicile sale avantajoase de siguranţă şi protecţia mediului, fluidul 3M™ Novec™ 1230 permite stingerea eficientă a incendiilor, înainte ca acestea să întrerupă producţia sau să se extindă la substanţe periculoase din clasa B, precum benzina, petrolul şi vopselurile pe bază de ulei. Această combinaţie specială de caracteristici a permis fluidului Novec 1230 să fie tot mai utilizat pe platformele maritime de foraj, producţie şi depozitare şi pe vasele de transport – atât pentru echipamentele noi, cât şi pentru cele recondiţionate. Reprezintă alegerea ideală pentru multe aplicaţii considerate ca „pericole speciale”, în care siguranţa personală şi continuitatea operaţiilor sunt de importanţă primordială, inclusiv:

 • Sala motoarelor
 • Camera generatoarelor
 • SCR – panourile electrice de comandă
 • Depozite
 • Cabine de vopsitorie
 • Camere cu compresoare cu gaz
 • Sisteme de propulsie şi împingere a pontoanelor
 • Punţi de comandă
 • Toate camerele cu sisteme de propulsie
 • Camerele pompelor
 • Ateliere şi zone de depozitare

Depozitele de valori sigure, realizate din beton şi alte materiale ignifuge sunt utilizate adesea pentru depozitarea pe termen lung a documentelor, obiectelor şi datelor electronice. Aceste structuri pun câteva probleme speciale inginerului responsabil cu protecţia împotriva incendiilor.

Înainte de anul 2000, singura soluţie de stingere a incendiilor admisă de standardul 232 al NFPA era reprezentată de aspersoarele sau pulverizatoarele de apă, care puteau deteriora semnificativ sau distruge obiectele de o valoare mare, documentele şi suporturile digitale.

Acum standardul permite utilizarea agenţilor curaţi, care nu conduc electricitatea şi nu lasă reziduuri în momentul utilizării. Cu toate acestea, anumiţi agenţi curaţi – cum ar fi gazele inerte – nu pot fi folosiţi pentru această aplicaţie, din cauza pericolului de presurizare excesivă a depozitelor de valori închise ermetic. Şi deoarece în multe dintre aceste depozite de valori este necesară prezenţa personalului, o altă problemă este reprezentată de toxicitatea agentului. De exemplu, CO este toxic în concentraţia necesară pentru stingerea incendiilor. Dacă un membru al personalului sau un vizitator se dezorientează sau rămâne blocat într-o casă de valori în timpul descărcării unui agent, rezultatul ar putea fi letal.

Spre deosebire de aceşti agenţi, fluidul Novec 1230 nu prezintă niciunul dintre aceste dezavantaje. Asigură o stingere rapidă şi eficientă, fără risc de presurizare excesivă a camerei. Şi deoarece este eficient în concentraţii mult mai reduse decât nivelul la care s-au constat reacţii adverse, asigură o marjă suficientă de siguranţă personalului din interiorul depozitelor de valori.

 

Referinte:

2011 – Kaufland Pitesti – Romania

2011 – Kaufland Bucuresti – Romania

2012 – Kaufland Turda – Romania

 

 


Previous postSisteme automate de stingere a incendiilor cu gaz INERGEN (IG-541) Next postSisteme automate de stingere a incendiului cu Dioxid de Carbon

What do you think?

You must be logged in to post a comment.


Setari Confidentialitate
Nume Activat
Cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a putea oferi o experienta cat mai placuta
Google Analytics
We track anonymized user information to improve our website.
Google Adwords
We use Adwords to track our Conversions through Google Clicks.
Google Tag Manager
We use Google Tag Manager to monitor our traffic and to help us AB test new features
Facebook
We use Facebook to track connections to social media channels.
x

Acest site folosește cookie-uri. Acceptați sau refuzați cookie-urile. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri.