Sisteme de stingere prin inundare cu gaze ecologice si respirabile

    “Stingerea cu gaze ecologice” descrie în mare sistemele de stingere a incendiilor ce folosesc ca agent de stingere gazele inerte și diverși compuși chimici. Acești agenți sunt cunoscuți ca „agenți curați de stingere”.

Sistemul tipic cuprinde, pe lângă agentul de stingere, container pentru agentul de stingere, valvă, detectori de fum precum și sistemul de detecție, conducte și fitinguri specifice.

Există patru moduri prin care agentul de stingere poate acționa pentru a stinge un incendiu. Acțiunea acestora se raportează la cele trei elemente necesare pentru ca un incendiu să izbucnească, respectiv : căldură, combustibil și oxigen.

  • Reducerea sau izolarea cantității de combustibil. Ȋn prezent, nici un agent de stingere nu a fost creat pentru acest tip de acțiune.
  • Reducerea temperaturii (căldurii). Agenții de stingere reprezentanți pentru această metodă: FS 49 C2 (NAF S 227, MH227, FM-200), Novec 1230, pentafluoretan (NAF S125, ECARO-25).
  • Reducerea sau izolarea oxigenului. Agenți reprezentativi: Argonite/IG-55 (ProInert), CO2 – dioxidul de carbon, IG-541 Inergen și IG-100 (NN100).
  • Ȋntreruperea lanțului reactiv al componentelor de mai sus. Agenți reprezentativi: FE-13,1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, FE-25, haloalcanii, bromotrifluormetan, trifluoriodmetan, NAF P-IV, NAF S-III, NAF S 125, NAF S 227.

Există două metode de stingere : inundare totală și aplicarea lor local, punctual.